Surakarta, 30 Januari 2019. Alhamdulillah telah terkumpul sejumlah dana untuk menolong saudara kita yang terkena bencana. Semoga kebaikan yang telah terkumpul ini dicatat sebagai pahala.