Maulana Abdul Aziz dari kelas XI MIPA Al-haytam, meraih medali emas dalam lomba matematika bertajuk SEAMO 2018. (South East Asia Mathematics Olympiad)