Keluarga Besar SMA ABBS Surakarta mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Haji kepada :

1. Bp. Yapin Mahmud, S.Ag., M.Ak dan Ibu Ati Nok Sumyati, S.Ag (orang tua dari Mr. Al dan Ms. Sisca)

2. bp. Mukhammad Ma’aruf dan Ibu Musfiqoh (orang tua dari Izza XI.MIPA Shafa)

3. Bp. Mufti Jaya dan Ibu Harjani (orang tua dari Akbar Berkah G X.MIPA Ibnu Rusyd)

4. Bp. Sugiyarto dan Ibu Suraningsih (orang tua dari Aulia Bella S X.MIPA Al Adawiyah)

Semoga menjadi haji yang mabrur..

Amien